Comunicat de presa

28.02.2012

Proiectul "Drumul spre succes" demarat în 1 martie 2011, are ca obiectiv principal realizarea unei punţi de legătură între sistemul de învăţământ şi piaţa muncii, iar realizarea acesteia se urmareşte pas cu pas prin implementarea activităţilor proiectului.

            Consilierea în cariera şi Îmbunătăţirea stagiilor de pregătire practică  sunt cele două mari activităţi ale proiectului, dar totodată pe perioade mai scurte de timp, sunt  activităţi care susţin interesul elevilor din grupul ţintă în participarea la implementarea proiectului. Una dintre aceste activităţi este A 2.5 - Concurs pe meserii,  care are ca obiectiv promovarea ideii de competiţie şi performanţă la disciplinele cu competenţe practice prevăzute în curriculumul şcolar. Activitatea a demarat în luna ianuarie cu pregătirea acesteia, iar concursurile au avut loc în zilele de 22-23 februarie 2012. Participarea în numar mare a elevilor cu aptitudini şi interes deosebit pentru calificările în care se pregătesc, a făcut ca să ne atingem în mod evident obiectivul activităţii.  Calificarile vizate au fost  cele de zidar, pietrar, tencuitor, instalator, tehnician desenator, mecatronist, tehnician în administraţie publică, în construcţii publice, în transporturi, în telecomunicaţii, in activităţi economice, în gastronomie şi turism. Concursul pe meserii a promovat  excelenţa profesională şi valorile etice, precum şi fair-playul competiţional, recompensate bineînţeles cu premii care vor fi înmânate câştigătorilor.

            Activitatea 4.4 - Organizarea bursei locurilor de muncă este o altă activitate care  captează interesul elevilor din proiect prin importanţa ei pentru cei care vor părăsi băncile şcolii în acest an. Bursa locurilor de muncă este o activitate care se va derula în luna martie, la care vor participa în primul rând agenţii economici parteneri de practică, dar şi alte societăţi comerciale invitate care pot fi viitorii angajatori ai elevilor din grupul ţintă care îşi caută un loc de muncă.

 Proiectul "Drumul Spre Succes" este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 20072013 "Investeşte în oameni!", cod contract POSDRU/90/2.1/S/59295P şi se înscrie în Axa prioritară 2 "Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii", Domeniul Major de intervenţie 2.1 "Tranziţia de la şcoală la viaţă activă". Proiectul este implementat de S.C. G&M International Instalatii S.R.L. în parteneriat cu Associação Nacional de Escolas Profissionais din Portugalia, S.C. CONIMUR S.R.L. din Târgu Mureş, Grup Şcolar "CONSTANTIN BRÂNCUŞI" din Târgu Mureş, Colegiul Economic "TRANSILVANIA" din Târgu Mureş, Grup Şcolar "MIHAI VITEAZUL" din Zalău şi Colegiul Tehnic "ALESANDRU PAPIU ILARIAN" din Zalău.  Perioada de implementare este de 3 ani.

            Informaţii cu privire la proiect se pot obţine de la doamna Emilia Pop – manager de proiect şi Floare Govier  purtător de cuvânt la sediul societatii comerciale G&M INTERNAŢIONAL INSTALAŢII S.R.L. din Târgu Mureş, str. Gheorghe Doja 76A, telefon/fax 0265-210955, e-mail: contact@spresucces.ro, www.spresucces.ro.

            Pentru informţaii referitoare la program, vă invităm să vizitaţi:  www.fseromania.ro.


Parteneri:

  • G&M International Instalatii
  • Anespo
  • Conimur Construction
  • Liceul Tehnologic Mihai Viteazul Zalău
  • Colegiul Tehnic Alesandru Papiu Ilarian Zalău
  • Liceul Tehnologic Constantin Brâncuşi Tg Mureş
  • Colegiul Econoic Transilvania Tg Mureş

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României