Lista activitatilor proiectului si stadiul lor de realizare la data de 1 Martie 2012 (copy 1)

01.03.2012

Activitatea I. Initierea si stabilirea strategiei de implementare a proiectului
1.1 Intalnire intre partenerii din proiect- activitate finalizata
1.2 Prezentarea proiectului in fiecare scoala partenera- activitate finalizata
1.3 Initierea si achizitia paginii web a proiectului- activitate in derulare
1.4 Elaborarea ghidului de proceduri al proiectului- activitate finalizata
1.5 Lucrari de reamenajare spatiu solicitant- activitate finalizata

Activitatea II. – Organizarea si implementarea stagiilor de pregatire practica
2.1 Incheierea de parteneriate cu agentii economici pentru desfasaurarea stagiilor  de pregatire practica- activitate finalizata
2.2 Instruirea tutorilor-activitate in derulare- activitate finalizatapentru anul 1 de proiect
2.3 Stabilirea necesarului de materiale pentru practica, achizitie si distibutie- activitate in derulare
2.4 Efectuarea stagiilor de practica - activitate in derulare
2.5 Concurs pe meserii- activitate planificata pentru luna 11-12 de proiect
2.6 Participarea la targuri de specialitate- activitate planificata pentru anul 2 de proiect

Activitatea III- Dezvoltarea, implementarea, monitorizarea si evaluarea serviciilor de consiliere si orientare profesionala
3.1 Amenajarea si dotarea centrelor de consiliere si orientare profesionala inclusiv achizitii- activitate finalizata
3.2 Consilierea propriu-zisa in centre- activitate finalizata
3.3 Work-shopuri cu consilierii si echipa de management la partenerul transnational- activitate finalizata pentru anul 1 de proiect
3.4 Monitorizarea absolventilor timp de 6 luni de la absolvire- activitate planificata pentru anul 2 de proiect
3.5 Evaluarea performantelor centrelor- activitate planificata pentru anul 2 de proiect
3.6 Instruirea consilierilor scolari- activitate planificata pentru anul 3 de proiect

Activitatea IV- Mediatizarea proiectului, diseminarea rezultatelor si a exemplelor de bune practici, achizitia serviciilor de publicitate
4.1 Publicitatea proiectului la nivel de scoala (activitate permanenta) - activitate in derulare
4.2 Publicitatea si promovarea proiectului(activitate permanenta) – activitate in derulare
4.3 Intalniri cu parinti, elevi, cadre didactice si partenerul transnational- activitate finalizatapentru anul 1 de proiect
4.4 Organizarea bursei locurilor de munca- activitate planificata pentru luna a 12 de proiect
4.5 Vizite la universitati- activitate planificata pentru luna 10-11 de proiect
4.6 Schimb de experienta la partenerul transnational cu expertii din scoli- activitate planificata pentru anul 2 de proiect
4.7 Schimb de experienta la partenerul transnational cu elevii- activitate planificata pentru anul 2 de proiect
4.8 Monitorizarea activitatilor proiectului si diseminarea rezultatelor acestora, achizitie soft de monitorizare- activitate in derulare (activitate permanenta)- activitate in derulare
4.9 Elaborarea manualului proiectului- activitate planificata pentru anul 3 de proiect


Parteneri:

  • G&M International Instalatii
  • Anespo
  • Conimur Construction
  • Liceul Tehnologic Mihai Viteazul Zalău
  • Colegiul Tehnic Alesandru Papiu Ilarian Zalău
  • Liceul Tehnologic Constantin Brâncuşi Tg Mureş
  • Colegiul Econoic Transilvania Tg Mureş

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României