Lista activitatilor proiectului

Activitatea I. Initierea si stabilirea strategiei de implementare a proiectului
1.1 Intalnire intre partenerii din proiect
1.2 Prezentarea proiectului in fiecare scoala partenera
1.3 Initierea si achizitia paginii web a proiectului
1.4 Elaborarea ghidului de proceduri al proiectului
1.5 Lucrari de reamenajare spatiu solicitant

Activitatea II. – Organizarea si implementarea stagiilor de pregatire practica
2.1 Incheierea de parteneriate cu agentii economici pentru desfasaurarea stagiilor  de pregatire practica
2.2 Instruirea tutorilor
2.3 Stabilirea necesarului de materiale pentru practica, achizitie si distibutie
2.4 Efectuarea stagiilor de practica
2.5 Concurs pe meserii
2.6 Participarea la targuri de specialitate

Activitatea III- Dezvoltarea, implementarea, monitorizarea si evaluarea serviciilor de consiliere si orientare profesionala
3.1 Amenajarea si dotarea centrelor de consiliere si orientare profesionala inclusiv achizitii
3.2 Consilierea propriu-zisa in centre
3.3 Work-shopuri cu consilierii si echipa de management la partenerul transnational
3.4 Monitorizarea absolventilor timp de 6 luni de la absolvire
3.5 Evaluarea performantelor centrelor
3.6 Instruirea consilierilor scolari

Activitatea IV- Mediatizarea proiectului, diseminarea rezultatelor si a exemplelor de bune practici, achizitia serviciilor de publicitate
4.1 Publicitatea proiectului la nivel de scoala (activitate permanenta)
4.2 Publicitatea si promovarea proiectului(activitate permanenta)
4.3 Intalniri cu parinti, elevi, cadre didactice si partenerul transnational
4.4 Organizarea bursei locurilor de munca
4.5 Vizite la universitati
4.6 Schimb de experienta la partenerul transnational cu expertii din scoli
4.7 Schimb de experienta la partenerul transnational cu elevii
4.8 Monitorizarea activitatilor proiectului si diseminarea rezultatelor acestora, achizitie soft de monitorizare
4.9 Elaborarea manualului proiectului

Parteneri:

  • G&M International Instalatii
  • Anespo
  • Conimur Construction
  • Liceul Tehnologic Mihai Viteazul Zalău
  • Colegiul Tehnic Alesandru Papiu Ilarian Zalău
  • Liceul Tehnologic Constantin Brâncuşi Tg Mureş
  • Colegiul Econoic Transilvania Tg Mureş

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României