Despre noi

Ce ne propunem?

Proiectul „DRUMUL SPRE SUCCES” îşi propune să realizeze o punte de legatură între sistemul de învăţământ şi piaţa muncii prin implementarea  de activităţi de consiliere în carieră şi stagii de pregătire practică la standarde europene pentru a asigura dezvoltarea aptitudinilor şi competenţelor de muncă ale elevilor în vederea îmbunătăţirii inserţiei şi menţinerii pe piaţa muncii.

DRUMUL SPRE SUCCES” este un proiect strategic, având parteneri din două regiuni şi un partener transnaţional. Perioada de derulare este de trei ani, începând cu martie 2011.

Ce înseamnă consilierea în carieră?

Consilierea în carieră este procedeul prin care o persoană specializată, denumită consilier în carieră, oferă suport elevului, cu scopul ca acesta să ia decizii bune cu privire la viaţa profesională.

Rolul consilierului în carieră este să faciliteze accesul elevului la oportunităţile profesionale şi să-l asiste în procesul dezvoltării carierei.

Consilierea în carieră tinde să-l facă pe elev coparticipant la propriul destin prin informare, educare, autoformare, autoorientare, dacă nu chiar autorul acestui demers de alegere şi dezvoltare a carierei.

Ce activitaţi desfasurăm în cadrul proiectului?

Organizarea stagiilor de pregătire practică prevăzute în curricula obligatorie pentru elevii din grupul ţintă, în domenii cum ar fi construcţii şi lucrări publice, servicii, electronică si automatizări, mecanică şi comerţ

 • încheierea de parteneriate cu agenţi economici
 • instruirea tutorilor
 • concursuri pe meserii
 • participarea la târguri de specialitate
 • Dezvoltarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea serviciilor de consiliere şi orientare profesională
 • amenajarea şi dotarea a patru centre de consiliere in carieră (câte unul în fiecare şcoală parteneră în proiect)
 • schimburi de experienţă româno-portugheze, atât pentru elevi cât şi pentru consilierii din centrele de consiliere
 • vizite la universităţi
 • bursa locurilor de muncă
 • monitorizarea inserţiei tinerilor absolvenţi pe piaţa muncii pe o perioadă de şase luni de la absolvire
 • Mediatizarea proiectului, diseminarea rezultatelor şi a exemplelor de bune practici

Proiectul promovează la nivel instituţional, în cadrul şcolilor partenere, dezvoltarea si furnizarea serviciilor de consiliere şi orientare profesională prin creşterea numărului de ore de consiliere şi implicarea în această activitate a specialiştilor cu pregatire la standarde europene. Metodele şi instrumentele de consiliere, urmărire şi evaluare care vor fi utilizate în activitatea de consiliere şi orientare profesională, vor fi cuprinse într-un manual al proiectului care va putea fi utilizat la finalul acestuia şi de alte şcoli din învăţământul preuniversitar.

Câţi elevi sunt încluşi în proiect?

 • În primul an de proiect vor fi consiliaţi un numar de 680 elevi din care 515 vor efectua şi stagii de pregătire practică la agenţi economici
 • În anul 2 de proiect vor fi consiliaţi 670 de elevi din care 500 vor efectua şi stagii de pregătire practică
 • În anul 3 de proiect vor fi consiliaţi un număr de 340 de elevi

Cine sunt tutorii?

Tutorii sunt angajaţi desemnaţi din intreprinderi cu rolul de a îndruma, urmării şi evalua elevi pe perioada efectuării stagiilor de pregătire practică.
Aceştia fac parte din grupul ţintă şi sunt în număr de 60, iar responsabilitatea lor este de a supraveghea stagiile de pregătire practică din unităţile economice în care acestea se desfăşoară.

Proiectul promovează principiul egalităţii de sanse şi al nediscriminării, indiferent de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, apartenenţă la o categorie defavorizată, etc.
Valorificarea diversităţii culturale, etnice şi a diferenţelor de gen constituie premise pentru dezvoltarea societăţii şi totodată asigură un cadru în care relaţiile sociale au la baza valori ca toleranţa şi egalitatea.

La finalul proiectului estimăm că valoarea adăugată a acestuia va putea fi uşor cuantificată în sensul că elevii din grupul ţintă au beneficiat de mai multe ore de consiliere şi sunt mai bine pregătiţi profesional în urma participării la stagiile de pregătire practică desfăşurate  sub îndrumarea atentă a tutorilor implicaţi în proiect, fiind în măsură să ia decizii documentate referitoare la propria carieră.

Parteneri:

 • G&M International Instalatii
 • Anespo
 • Conimur Construction
 • Liceul Tehnologic Mihai Viteazul Zalău
 • Colegiul Tehnic Alesandru Papiu Ilarian Zalău
 • Liceul Tehnologic Constantin Brâncuşi Tg Mureş
 • Colegiul Econoic Transilvania Tg Mureş

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României